Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Podnoszenie jakości i efektywności spotkań wirtualnych

W jakiej sytuacji?

Spotkania wirtualne stały się codziennością, pozwalają bowiem na zachowanie ciągłości kontaktów ze współpracownikami, umożliwiają przepływ informacji, są platformą wymiany pomysłów i wątpliwości oraz miejscem spotkań, które do tej pory odbywały się w przestrzeni biurowej. Wraz z mijającym czasem kwestie techniczne związane z obsługą programów pozwalających na videokonferencje mają przed użytkownikami coraz mniej tajemnic. Jednak poza wzrostem umiejętności technicznych warto zwrócić uwagę na jakość spotkań – ich celowość, częstotliwość, czas trwania i skuteczność.

Czego się nauczysz?

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom zastanowić się nad jakością spotkań i ich efektywnością. Da odpowiedzi na pytania tj. jak czy po spotkaniu każdy wie jakie zadanie ma wykonać, na kiedy i jakie cele są do osiągnięcia. Warsztat przybliży zasady i metody planowania planów spotkań, kontrolowania przebiegu spotkań, w tym angażowania uczestników czy reagowania na niepożądane zachowania oraz uświadomi wagę formułowania podsumowań dla realnej skuteczności spotkania.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

• Rodzaje i specyfika spotkań — tematyka i horyzont strategiczny.
• Formułowanie i realizacja celów spotkania.
• Rola moderatora i facylitatora spotkania, inne role służebne.
• Model konstruktywnego uczestnictwa w spotkaniu.
• Psychogeografia i psychodynamika — elementy konfiguracji przestrzeni i dynamiki przebiegu spotkania.
• Praktyka dialogu i dyskusji w trakcie spotkań.
• Fazy generatywne, inkubacyjne i selekcyjne — świadome zarządzanie i uczestniczenie.
• Efektywne gospodarowanie czasem spotkania.
• Lessons learned i next steps — zespołowe uczenie się i wdrażanie efektów spotkania.
• Interwencje procesowe i behawioralne kluczowe dla doskonalenia przebiegu spotkań — asertywność i aikido w komunikacji.
• ORID — uniwersalna metodyka prowadzenia spotkań.
• Pozyskiwanie i redystrybucja wiedzy w zespole projektowym.

Prowadzący:

Adam Fiącek – Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit.
Autor narzędzi badania potencjału zawodowego, satysfakcji pracowniczej i skuteczności. Autor publikacji z zakresu zarządzania kadrami, zarządzania kapitałem intelektualnym i zastosowania alternatywnych wariantów zatrudnienia.

DATA:
14.04.2021, 21.04.2021
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
OFERTA SPECJALNA DEMO WEEK: 500 netto
POWRÓT

Skontaktuj się z nami